<< terugJe bent nu hier : Home > Onderzoek
zoeken
Zoeken in de site
Onderzoeksprogramma's
<< terug

Onderzoek in de school

Een Academische Opleidingsschool is een opleidingsschool die opleiding en innovatie koppelt aan onderzoek en ontwikkeling. Het doel van onderzoek in de school is om leraren (in opleiding) kritisch te laten kijken naar hun werk en de ontwikkelingen in het onderwijs en om een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

 

Voor de Academische Opleidingsschool is het mogelijk de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk te dichten. Dit kan leiden tot onderzoeksresultaten die direct in de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen worden toegepast. Door het doen van onderzoek in de school zal de professionaliteit van leraren toenemen. Zij zullen meer gespecialiseerd raken in bepaalde onderwerpen. Daarnaast zullen zij vanuit een ander perspectief naar de eigen onderwijspraktijk leren kijken.

 

Het onderzoek binnen de Academische Opleidingsschool is gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe kennis. De Academische Opleidingsscholen richten zich op eigen, vooraf vastgestelde onderzoeksvragen over school- en/of onderwijsontwikkeling en het leren van leerlingen. De term Academische Opleidingsschool betekent niet dat er wordt opgeleid tot academische niveau. Het onderzoek richt zich op een bepaalde thematiek en bij het onderzoeks­programma is het gehele team betrokken, dus leraren, leraren in opleiding en lerarenopleiders, onderzoekers uit onderzoeksinstituten.